Allmänna villkor

Välkommen till bastaspelbolagutanlicens!

Dessa villkor beskriver regler och föreskrifter för användning av bastaspelbolagutanlicens webbplats, som finns på https://bastaspelbolagutanlicens.com/.

Följande terminologi gäller för dessa villkor, integritetspolicy och meddelanden om ansvarsfriskrivning och alla överenskommelser: “Kund”, “Du” och “Din” hänvisar till dig, personloggen på denna webbplats och följer företagets villkor och betingelser. “Företaget”, “oss själv”, “vi”, “vårt” och “oss”, hänvisar till vårt företag. “Parten”, “Parter” eller “Oss” hänvisar till både klienten och oss själva. Alla villkor avser erbjudande, acceptans och övervägande av betalning som är nödvändig för att genomföra processen för vår hjälp till kunden på det mest lämpliga sättet för det uttryckliga syftet att tillgodose kundens behov avseende tillhandahållande av företagets angivna tjänster, i enlighet med och med förbehåll för den rådande nederländska lagen. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singulär, flertal, stora bokstäver och / eller han / hon eller de, tas som utbytbara och därför hänvisar till samma.

COOKIES

Vi använder Cookies. Genom att komma åt bastaspelbolagutanlicens, gick du med på att använda cookies i överensstämmelse med bastaspelbolagutanlicens sekretesspolicy.

De flesta interaktiva webbplatser använder cookies för att låta oss hämta användarens information för varje besök. Cookies används av vår webbplats för att möjliggöra funktionaliteten i vissa områden för att göra det lättare för personer som besöker vår webbplats. Vissa av våra partner / reklampartners kan också använda cookies.

LICENS

Om inte annat anges äger bastaspelbolagutanlicens och / eller dess licensgivare immateriella rättigheter för allt material på bastaspelbolagutanlicens. Alla immateriella rättigheter förbehålls. Du kan komma åt detta från bastaspelbolagutanlicens för ditt eget personliga bruk med förbehåll för begränsningar som anges i dessa villkor.

Du får inte:

 • Publicera material från bastaspelbolagutanlicens
 • Sälj, hyra eller dellicensmaterial från bastaspelbolagutanlicens
 • Återge, duplicera eller kopiera material från bastaspelbolagutanlicens
 • Omfördela innehåll från bastaspelbolagutanlicens

Detta avtal kommer att gälla från och med idag.

Delar av denna webbplats ger en möjlighet för användare att publicera och utbyta åsikter och information inom vissa områden på webbplatsen. bastaspelbolagutanlicens filtrerar inte, redigerar, publicerar eller granskar kommentarer innan de finns på webbplatsen. Kommentarer återspeglar inte åsikter och åsikter från bastaspelbolagutanlicens, dess ombud och / eller dotterbolag. Kommentarer återspeglar åsikter och åsikter från den person som publicerar sina åsikter och åsikter. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagar, ska bastaspelbolagutanlicens inte vara ansvariga för kommentarerna eller för något ansvar, skador eller utgifter orsakade och / eller lidit till följd av användning och / eller publicering av och / eller utseende av kommentarerna på detta webbplats.

bastaspelbolagutanlicens förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och ta bort alla kommentarer som kan betraktas som olämpliga, stötande eller orsakar brott mot dessa villkor.

Du garanterar och föreställer att:

 • Du har rätt att publicera kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycke för att göra det.
 • Kommentarerna invaderar inte någon immateriell rättighet, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke som tillhör någon tredje part.
 • Kommentarerna innehåller inte något ärekränkande, skadligt, kränkande, otillbörligt eller på annat sätt olagligt material som är en invasion av privatlivet
 • Kommentarerna kommer inte att användas för att söka eller marknadsföra företag eller anpassade eller presentera kommersiell verksamhet eller olaglig aktivitet.

Du beviljar härmed bastaspelbolagutanlicenser en icke-exklusiv licens för att använda, reproducera, redigera och auktorisera andra att använda, reproducera och redigera dina kommentarer i alla former, format eller media.

HYPERLÄNK TILL VÅRT INNEHÅLL

Följande organisationer kan länka till vår webbplats utan skriftligt godkännande:

 • Statliga myndigheter.
 • Sökmotorer;
 • Nyhetsorganisationer;
 • Distributörer av online-kataloger kan länka till vår webbplats på samma sätt som de hyperlinjerk till webbplatser för andra listade företag; och
 • Systemövergripande ackrediterade företag förutom att söka ideella organisationer, välgörenhetsgallerior och välgörenhetsorganisationer som kanske inte länkar till vår webbplats.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) innebär inte falskt sponsring, godkännande eller godkännande av den kopplande parten och dess produkter och / eller tjänster; och (c) passar inom ramen för den länkande partens webbplats.

Vi kan överväga och godkänna andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer:

 • allmänt kända konsument- och / eller företagsinformationskällor;
 • dot.com community-webbplatser;
 • föreningar eller andra grupper som företräder välgörenhetsorganisationer;
 • distributörer av online-kataloger;
 • internetportaler;
 • bokförings-, advokat- och konsultföretag; och
 • utbildningsinstitutioner och branschorganisationer.

Vi kommer att godkänna länkförfrågningar från dessa organisationer om vi beslutar att: (a) länken inte skulle få oss att se negativt på oss själva eller på våra ackrediterade företag; (b) organisationen har inga negativa poster med oss; (c) nyttan för synligheten från hyperlänken kompenserar frånvaron av bastaspelbolagutanlicens; och (d) länken är i sammanhanget med allmän resursinformation.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida så länge länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) innebär inte falskt sponsring, godkännande eller godkännande av den kopplande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar inom ramen för den länkande partens webbplats.

Om du är en av de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserade av att länka till vår webbplats, måste du informera oss genom att skicka ett e-postmeddelande till bastaspelbolagutanlicens. Vänligen ange ditt namn, ditt organisationsnamn, kontaktinformation samt webbadressen på din webbplats, en lista över alla webbadresser som du tänker länka till vår webbplats och en lista med webbadresserna på vår webbplats som du vill länk. Vänta 2-3 veckor på svar.

Godkända organisationer kan hyperlänka till vår webbplats på följande sätt:

 • Genom att använda vårt företagsnamn; eller
 • Med användning av den enhetliga resurssökaren som är kopplad till; eller
 • Genom att använda någon annan beskrivning av vår webbplats som är kopplad till det är vettigt inom ramen och formatet på innehållet på den länkande partens webbplats.